Ręczne przyrządy pomiarowe

W naszej ofercie znajdziesz wszelkie przyrządy ręczne takie jak: suwmiarki, wysokościomierze, głębokościomierze, mikrometry, średnicówki, czujniki, kątomierze, kątowniki, płytki wzorcowe, czy sprawdziany różnych typów. Są to podstawowe przyrządy pomiarowe wykorzystywane w praktyce produkcyjnej, warsztatowej, jak również podczas realizowania prac domowych i hobby.

Suwmiarka cyfrowa
Mikrometr cyfrowy zewnętrzny
Czujnik analogowy

Przyrządy pomiarowe i ich zakresy

W przypadku suwmiarek, wysokościomierzy, głębokościomierzy, mikrometrów, średnicówek czy czujników spotykamy się z przyrządami o różnym zakresie pomiarowym oraz o różnym rodzaju odczytu. Zakresy pomiarowe są znormalizowane i ustandaryzowane. Odczyt może być noniuszowy kiedy mówimy o przyrządach suwmiarkowych i mikrometrycznych lub analogowy jak przypadku przyrządów czujnikowych.

Z drugiej strony w zasadzie każdy rodzaj przyrządów pomiarowy występuje też z odczytem cyfrowym. Istotna cechą metrologiczną przyrządów pomiarowych jest rozdzielczość lub działka elementarna. Np. dla przyrządów suwmiarkowych będzie to 0,01 mm (cyfrowe), 0,05 mm, 0,02 (noniuszowe). 

Co ważne: rozdzielczość czy działka elementarna nie jest tym samym co dokładność i nie należy tego mylić. Np. suwmiarka cyfrowa 0-150mm o rozdzielczości 0,01mm ma dokładność ±0,02mm, a nie 0,01mm.

Ciekawostka

Czy wiedziałeś, że suwmiarka może być wykorzystana do mierzenia czterech różnych cech detali?

Jeśli masz pytania lub chcesz otrzymać ofertę, skontaktuj się z nami.